Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Park Bioróżnorodności

Park Bioróżnorodności położony jest w Sosnowcu przy ulicy Kresowej oraz Piłsudskiego. W ramach projektu rewitalizacji przeprowadzone zostały prace związane ze wzbogaceniem bioróżnorodności i ochrony przyrody, skanalizowanie ruchu poprzez modernizację alejek parkowych oraz wykonaniem szlaku przyrodniczo - dydaktycznego. W parku znajdziemy setki roślin, w tym drzewa min. Jodła zwyczajna, olsza czarna, buk zwyczajny, lipa drobno i szerokolistna i wiele innych gatunków. Kolekcje roślinne prezentowane w parku w założeniu mają gromadzić i chronić różnorodne gatunki flory. Dopełnieniem całości są oczka wodne, drewniane domki dla ptaków i owadów. Park ten jest miejscem wypoczynku, ozdobą naszego miasta jak i Egzotarium.