Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Płoszczyca szara


Płoszczyca szara (Nepa cinerea)

Gatunek ten występuje w prawie całej  Europie i Syberii, od środkowej  Azji po Azję Mniejszą, a także północno-zachodnią Afrykę. W Polsce należy do najpospolitszych pluskwiaków wodnych od Pobrzeża Bałtyku po Sudety i Karpaty. Płoszczyca zamieszkuje każdy typ zbiornika wodnego. Można ją spotkać w przybrzeżnej część jeziora, stawu, rozlewiska, czy wolno płynącej rzeki. Ze względu na to, że kiepsko pływa, zmuszona jest trzymać się blisko powierzchni wody, tak by nie musiała co chwila podpływać w celu zaczerpnięcia powietrza. W naturze płoszczyca poluje na ważki, wodne chrząszcze, czy też pająki. Pluskwiak ten jest również wstanie porwać się na drobne kręgowce, takie jak kijanki czy narybek. Długość ciała samców dochodzi do 15,5-18,5 mm natomiast samic 20–23 mm, nie licząc rurek oddechowych o długości 9-12,5 mm.