Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Mrówki hurtnice


  • Mrówki hurtnic należą do gatunku hurtnica pospolita (Lasius niger), który jest jednym z najpospolitszych gatunków mrówek w Europie Środkowej. Hurtnica pospolita jest niewielką błonkówką o czarnym lub brunatnym ubarwieniu i włoskach na ciele.
  • Hurtnica pospolita jest wszystkożerna i żywi się głównie spadzią, czyli wydzieliną mszyc, której mrówki pilnują i chronią przed drapieżnikami. Mrówki te również zjadają martwe owady, nektar i resztki pokarmów.
  • Hurtnica pospolita buduje gniazda pod ziemią lub pod kamieniami, które składają się z sieci korytarzy i komór. W gnieździe żyje królowa, która składa jaja i żyje do 20 lat, oraz robotnice, które zajmują się zbieraniem pożywienia, pielęgnacją larw i obroną gniazda. Robotnice żyją około roku i są monomorficzne, czyli mają taki sam rozmiar i kształt.
  • Hurtnica pospolita jest bardzo inteligentna i zdolna do uczenia się. Potrafi dostosować się do zmian środowiska i znaleźć najlepsze źródła pożywienia. Potrafi również komunikować się ze sobą za pomocą feromonów i dotyku. Mrówki te tworzą złożone systemy transportu pokarmu, wykorzystując ścieżki, mosty i tunele.