Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dendrobates auratus


Drzewołaz złocisty 

Zamieszkuje wilgotne lasy równikowe Ameryki Środkowej, od Panamy przez Nikaraguę do Kostaryki. Występuje w pobliżu rzek, strumieni oraz innych zbiorników wodnych. Aktywna w dzień. Broni niewielkiego terytorium. Prowadzi częściowo naziemny i częściowo nadrzewny tryb życia. Zjada muchy, mrówki oraz małe bezkręgowce. W naturze występuje wiele odmian barwnych. Kolorystyka jest zależna od zasięgu występowania. Na ciele występują jaskrawe plamy na ciemnym tle. Samce są mniejsze od samic. Ich ciało jest wysokie, głowa dobrze wyodrębniona. Podobnie jak inne drzewołazy skóra drzewołaza złocistego w naturalnym środowisku wytwarza alkaloidy sterydowe które zaburzają pracę układu krwionośnego drapieżnika pragnącego zjeść drzewołaza. Alkaloidy te pochodzą z insektów jakie drzewołaz spożywa w naturalnym środowisku, więc w warunkach terraryjnych jego skóra pozbawiona jest właściwości toksycznych.